Προσοχή!
Ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε δεν περιλαμβάνεται στη λίστα αυτών που είναι συμβατοί με την εφαρμογή.
Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.
WebSign
Είσοδος στην πλατφόρμα

Οι ψηφιακές υπογραφές των δικαιούχων, οι οποίοι δεν ανανέωσαν το Ψηφιακό τους Πιστοποιητικό ως τις 31/12/2023, έχουν λήξει και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή Websign ή να υπογράψουν έγγραφο μέσω του τοπικού τους ΣΗΔΕ.

Υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί εκ νέου Ψηφιακό Πιστοποιητικό μέσω της διαδικασίας αρχικής έκδοσης. Τα νέα πιστοποιητικά που θα εκδοθούν θα έχουν ημερομηνία λήξης την 31/12/2026. Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών του φορέα σας.

Από 1η Φεβρουαρίου 2024 η υπηρεσία Εξυπηρέτησης & Υποστήριξης του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων άλλαξε και στο εξής λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00-17:00 τις καθημερινές εκτός επίσημων αργιών. Οι χρήστες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: https://helpdesk.mindigital-shde.gr/ και να καταχωρίζουν αιτήματα που αφορούν βλάβες, τεχνικές ερωτήσεις και ερωτήσεις επί των διαδικασιών, όπως:

  • Σφάλματα κατά την προσπάθεια χρήσης της ψηφιακής υπογραφής.
  • Δυσλειτουργίες εφαρμογών.
  • Ερωτήσεις λειτουργικότητας εφαρμογών (how to).
  • Υποβολή βελτιωτικών προτάσεων σε υφιστάμενη υπηρεσία/εφαρμογή (service request) κ.α.