Προσοχή!
Ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε δεν περιλαμβάνεται στη λίστα αυτών που είναι συμβατοί με την εφαρμογή.
Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.
WebSign
Είσοδος στην πλατφόρμα

Σας ενημερώνουμε ότι την Τέταρτη 18/10 17:30 – 22:00 ο κεντρικός κόμβος διακίνησης εγγράφων του ΚΣΗΔΕ δεν θα είναι διαθέσιμος λόγω εργασιών συντήρησης.

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του έργου Κεντρικό ΣΗΔΕ, ξεκίνησε ήδη από τις 07/01/2022 η λειτουργία της υπηρεσίας Εξυπηρέτησης & Υποστήριξης (Help Desk 1ου Επιπέδου). Σκοπός της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η εξυπηρέτηση και καταγραφή αιτημάτων που αφορούν βλάβες, τεχνικές ερωτήσεις και ερωτήσεις επί των διαδικασιών του έργου, όπως:

  • Σφάλματα κατά την προσπάθεια χρήσης της ψηφιακής υπογραφής.
  • Δυσλειτουργίες εφαρμογών.
  • Ερωτήσεις λειτουργικότητας εφαρμογών (how to).
  • Υποβολή βελτιωτικών προτάσεων σε υφιστάμενη υπηρεσία/εφαρμογή (service request) κ.α.

Επιπροσθέτως, το Help Desk 1ου επιπέδου θα εξυπηρετεί και την υποβολή και υλοποίηση αιτημάτων διασύνδεσης τοπικών ΣΗΔΕ φορέων και δημιουργίας ΣΗΔΕ-Φ.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή (07:00-22:00) και Σάββατο (08:00-16:00), πλην αργιών και η πρόσβαση σε αυτήν παρέχεται με τους εξής τρόπους:

  • Με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@mindigital-shde.gr.
  • Με καταχώρηση Αιτήματος Υποστήριξης (ticket) στην ιστοσελίδα https://helpdesk.mindigital-shde.gr/ μέσω της επιλογής «Καταχώριση Αιτήματος Υποστήριξης».
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον δεν είναι εφικτή η αξιοποίηση των δύο προηγούμενων μεθόδων, μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 210-2201955.